Νέα

Νέα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία

Η επιχείρηση ενισχύθηκε από την ανωτέρω Δράση που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Η επένδυση αφορά στην απόκτηση νέου παραγωγικού εξοπλισμού ή/και στην υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε δαπάνες branding και ψηφιακής προβολής. Οι τομείς που χρηματοδοτούνται από τη Δράση, είναι οι παρακάτω: αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων ενέργεια περιβάλλον πολιτιστικές βιομηχανίες τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ) logistics υγεία υλικά - κατασκευές epanek-el.pdf

Περισσότερα

Πιστοποιητικό Halal

To Halal είναι Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σε συμμόρφωση με το δίκαιο της Σαρία (Ιερό Μουσουλμανικό δίκαιο). Ο αραβικός όρος Halal σημαίνει «νόμιμο ή επιτρεπτό» και δεν χαρακτηρίζει μόνο τρόφιμα και ποτά, αλλά και πολλά προϊόντα της καθημερινότητας. Τα τρόφιμα χαλάλ ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα προϊόντα της αγοράς εξαιτίας των συστατικών τους και του τρόπου παραγωγής τους. HALAL-2021.pdf

Περισσότερα

Πιστοποιητικό IFS

Το IFS Food Standard είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, νομιμότητα και ποιότητα των τροφίμων που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις οι οποίες επεξεργάζονται ή/και συσκευάζουν τρόφιμα. Το IFS Food Standard απευθύνεται σε επιχειρήσεις της αλυσίδας των τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία ή/και τυποποίηση τροφίμων, πλην της πρωτογενούς παραγωγής, και αποτελεί έως και σήμερα χρήσιμο εφόδιο για τις επιχειρήσεις που εξάγουν τα προϊόντα τους ή προμηθεύουν μεγάλες αλυσίδες λιανοπωλητών. IFS-2021.pdf

Περισσότερα

Πιστοποιητικό AGROCERT

Επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται ή μεταποιούν προϊόντα ΠΟΠ καθώς και επιχειρήσεις που θέλουν να χρησιμοποιούν τις καταχωρισμένες ονομασίες ΠΟΠ, το κοινοτικό σύμβολο και το σήμα του AGROCERT πιστοποιούνται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο και περιοχή, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. AGROCERT.pdf

Περισσότερα

Εταιρικό βίντεο

Περισσότερα

Περιβαλλοντική πολιτική

Πιστεύουμε στη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα όλων μας. Αναγνωρίζουμε ότι οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες έχουν άμεσες και έμμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προσπαθούμε να τις διαχειριστούμε υπεύθυνα μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών. Τομείς δράσης για την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής: Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον ενεργειακό τομέα. Μείωση αποβλήτων. Εξοικονόμηση νερού. Ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας.

Περισσότερα