Νέα

Περιβαλλοντική πολιτική

Πιστεύουμε στη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα όλων μας.
Αναγνωρίζουμε ότι οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες έχουν άμεσες και έμμεσες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και προσπαθούμε να τις διαχειριστούμε υπεύθυνα μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών.

Τομείς δράσης για την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής:

  • Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον ενεργειακό τομέα.
  • Μείωση αποβλήτων.
  • Εξοικονόμηση νερού.
  • Ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας.